Zachowania, które mogą wystąpić u osób z autyzmem w różnych kombinacjach i stopniu natężenia

 • trudności we współdziałaniu z innymi dziećmi, brak relacji z rówieśnikami;
 • brak spontanicznego udziału w zabawach grupowych;
 • brak kontaktu wzrokowego lub bardzo ograniczony, unikanie patrzenia w oczy;
 • nieodczuwalnie strachu w sytuacjach zagrożenia;
 • napady śmiechu nieodpowiedniego do sytuacji (chichot);
 • napady złego nastroju, wpadanie w rozpacz bez wyraźnego powodu;
 • niewrażliwość na ból;
 • pozostawanie w samotności, chęć trzymania się na uboczu;
 • unikanie przytulania;
 • oddawanie się dziwnym i powtarzalnym zabawom;
 • kręcenie przedmiotami lub wirowanie wokół własnej osi;
 • pochłaniająca fascynacja przedmiotami albo ich częściami lub szczegółami ubioru, częściami ciała innej osoby, np.: otwieranie i zamykanie drzwi,
 • dotykanie policzka drugiej osoby;
 • nadmierna lub skrajnie ograniczona ruchliwość fizyczna;
 • zbytnie przywiązanie do przedmiotów;
 • powtarzający się upór przed zmianami, rutyny, sztywne przywiązanie do zwyczajów lub rytuałów, nawet niefunkcjonalnych, np.: ułożenie przyborów w piórniku, stała kolejność porannych czynności;
 • dążenie do zachowania monotonii otoczenia i swoich działań;
 • echolalia - powtarzanie zasłyszanych słów lub zadań, lecz bez intencji nawiązania rozmowy;
 • brak reakcji na hałas lub nadmierne reagowanie;
 • wskazywanie palcem lub gestykulacja zamiast słów;
 • trudności w wyrażaniu potrzeb;
 • niska podatność na tradycyjne sposoby nauczania lub jej brak;
 • brak dzielenia się swoimi radościami i zainteresowaniami z innymi ludźmi;
 • brak rozwoju mowy lub jego opóźnienie;
 • nieumiejętność nawiązywania i podtrzymywania konwersacji;
 • powtarzanie pewnych ruchów, np.: machanie rękoma, stukanie palcami, kręcenie się;
 • nieumiejętność zabawy z udawaniem lub naśladowaniem np.: zabawa w lekarza, piosenki z pokazywaniem;

Źródło: Autyzm i Zespół Aspergera. Porady lekarza rodzinnego. wyd. Literat