Organizatorzy

2018

Zespół Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu

Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna w Zabrzu

Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna w Zabrzu w Zabrzu jest miejscem stworzonym specjalnie dla potrzeb, edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami w rozwoju. Jesteśmy nowoczesną, bezpieczną, przyjazną uczniowi szkołą z wysoko wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną.

  www.zss.edu.pl

Stowarzyszenie „KONTAKT” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu

Stowarzyszenie KONTAKT

Stowarzyszenie „KONTAKT” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania osób o ograniczonej sprawności psycho- ruchowej, dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego, Zmiana negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

  www.stowarzyszeniekontakt.edu.pl

2017

Zespół Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu

Zespół Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu

Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu jest miejscem stworzonym specjalnie dla potrzeb, edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami w rozwoju. Jesteśmy nowoczesną, bezpieczną, przyjazną uczniowi szkołą z wysoko wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną.

  www.zss.edu.pl

Stowarzyszenie „KONTAKT” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu

Stowarzyszenie KONTAKT

Stowarzyszenie „KONTAKT” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania osób o ograniczonej sprawności psycho- ruchowej, dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego, Zmiana negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

  www.stowarzyszeniekontakt.edu.pl

2015 / 2016

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu jest placówką artystyczną, której głównym celem jest kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży. Pełni ważną funkcję edukacyjną i wychowawczą w środowisku. Głównymi obszarami pracy szkoły są: realizacja programu nauczania w sposób jak najbardziej efektywny, osiągnięcia uczniów, sprawna organizacja i zarządzanie, wykwalikowana kadra, atmosfera pracy, wizerunek szkoły, baza.

  www.psmzabrze.edu.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu

Zespół Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu

Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu jest miejscem stworzonym specjalnie dla potrzeb, edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami w rozwoju. Jesteśmy nowoczesną, bezpieczną, przyjazną uczniowi szkołą z wysoko wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną.

  www.zss.edu.pl


Stowarzyszenie „KONTAKT” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu

Stowarzyszenie KONTAKT

Stowarzyszenie „KONTAKT” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania osób o ograniczonej sprawności psycho- ruchowej, dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego, Zmiana negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

  www.stowarzyszeniekontakt.edu.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu jest placówką oświatową mającą na celu udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocy rodzinie i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem. Beneficjentami naszych działań jest również lokalna społeczność, która ma okazje być odbiorcą naszych licznych działań z zakresu promocji zdrowia, psychoedukacji i profilaktyki.

  www.pppzabrze.pl