Listy

List Anny Komorowskiej z 2015 r.

Anna KomorowskaDo Uczestnik6w ogólnopolskiej akcji poszerzającej wiedze o autyzmie

Szanowni Państwo,

Każda inicjatywa podejmująca temat autyzmu jest niezwykle cenna i potrzebna. Autyzm pozostaje nadal zaburzeniem rozwojowym, którego złożone objawy utrudniaja klasyfikacje. Lepsze narzędzia diagnostyczne i rozleglejsza wiedza mogą zatem sprzyjać bardziej powszechnemu diagnozowaniu. Wczesna diagnoza jest bowiem kluczowa dla zahamowania

rozwoju objawów autyzmu i możliwości ich leczenia, które coraz częściej kończy się, jeśli nie pełnym, to przynajmniej znacznym sukcesem. Istnieje zatem stała potrzeba prowadzenia szerokiej edukacji i propagowania wiedzy o autyzmie wśród różnych specjalistów i środowisk. Uświadamianie lekarzy, rodziców, czy wychowawców jest bardzo istotne, ponieważ tylko kompleksowe podejście do autyzmu może przynieść oczekiwane rezultaty.

Wiemy przecież, ze autyzm nie jest wyłącznie zaburzeniem psychicznym, równie ważne są objawy somatyczne, które wymagają rozpoznania i fachowej oceny.

Więcej...

List Pierwszej Damy z 2014 roku

Anna KomorowskaDo Uczestników Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa w z okazji Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu, który Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła kilka lat temu, dając tym samym wyraz troski i potrzeby pochylenia się nad rosnącym problemem występowania tego zaburzenia na całym świecie. Szczególnie ciepło chciałabym dzisiaj zwrócić się do osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin, życząc dużo wytrwałości i nadziei.

Badania naukowe, jak i doświadczenia praktyków jednoznacznie pokazują, że im wcześniej postawiona diagnoza i im szybciej rozpoczęta terapia, tym szansa na poprawę funkcjonowania autystycznego dziecka rośnie, dlatego niezmiernie ważne pozostaje rozpowszechnianie, w szczególności wśród rodziców i osób sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą, informacji pozwalających na wczesne rozpoznawanie niepokojących objawów. Istotne jest także szerzenie wiedzy na temat autyzmu w społeczeństwie i tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju, edukacji i pracy osób z autyzmem. Namawiam do wspierania osób i instytucji działających w tym obszarze.

Więcej...

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z 2014 roku

Światowy Dzień Wiedzy o AutyzmieBan Ki-moon
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
2 kwietnia 2014 r.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie są okazją do odnowienia naszych zobowiązań pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w realizacji ich wielkiego potencjału oraz uczczenia ich zdolności kreatywnego myślenia.

Osobiście bardzo cenię spotkania z osobami dotkniętymi autyzmem - rodzicami, dziećmi, nauczycielami i przyjaciółmi. Czerpię inspirację z ich wewnętrznej siły. Jestem przekonany, że zasługują oni na równe szanse w dziedzinie edukacji, zatrudnienia oraz na integrację społeczną.

Więcej...