Trening umiejętności społecznych

Treningi  umiejętności społecznych przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Treningi różnią się sposobem organizacji, czasem trwania (od kilku dni do kilku lat w danej grupie), intensywnością (zazwyczaj 1-4 godziny tygodniowo), grupa wiekową, a także rodzajem trudności, które mają niwelować. Program może być bardzo zróżnicowany w zależności od rodzaju trudności i grupy osób, dla których jest przeznaczony. Zajęcia obejmują pracę indywidualną oraz grupową i zazwyczaj są połączone z ćwiczeniem umiejętności w naturalnym środowisku. Podczas zajęć wykorzystuje się odgrywanie scenek, modelowanie, wzmacnianie, dyskusje w grupie. Trenerami bywają terapeuci, a także rodzice i rówieśnicy. Treningi odbywają się w domu, ośrodku terapeutycznym, przedszkolu oraz szkole. Jeśli trening jest odpowiednio prowadzony, zdobyte umiejętności- przynajmniej w pewnym zakresie- są spontanicznie wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi.
Treningi obejmują również ćwiczenie zmiany kolejności przydatnej w naprzemiennych interakcjach społecznych, w tym w zabawach i grach z rówieśnikami, a także zwykłej rozmowie.


W treningach dla starszych dzieci lub dorosłych wykorzystuje się gry i ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról oraz modelowanie zachowania (w tym wideomodelowanie). Wykorzystuje się podczas nich również takie metody, jak historie społeczne i krąg przyjaciół.
Wyniki badań wskazują, że treningi umiejętności społecznych stanowią dobry sposób wspierania rozwoju osób z autyzmem i przynoszą wzrost umiejętności przydatnych podczas interakcji z rówieśnikami.