Odmienne doświadczanie świata

Zmysły

Osoby z autyzmem zupełne inaczej odbierają świat – bodźce docierające do mózgu są analizowane wybiórczo. Niektóre kanały zmysłowe (słuch, wzrok) mogą dominować i uniemożliwiać „dostrojenie się” w ważnych momentach np.: dziecko nie słyszy wołania rodziców, polecenia nauczyciela.

Inne przejawy zakłóceń w zakresie odbioru wrażeń zmysłowych, które mogą (lecz nie muszą) wystąpić w całościowych zaburzeniach rozwojowych, takich jak autyzm i Zespół Aspergera, to:

  • niewrażliwość na ból, chłód, nieodczuwalnie głodu – stąd możliwe liczne urazy, wychłodzenie, niedożywienie;
  • nadwrażliwośc w obrębie twarzy i jamy ustnej – może powodować niechęć do przyjmowania pokarmów, nieakceptowanie pewnych smaków, potraw,  konsystencji, np.: zup, jogurtów, keczupu, a także niechęć do zabiegów higienicznych w tej okolicy;
  • odmienna wrażliwość na dotyk – delikatny gest, jak głaskanie, przytulnie może być odbierany jako nieprzyjemny, zetknięcie z tkaniną o pewnej fakturze może drażnić;
  • wybiórcza nadwrażliwość, np.: na dźwięki – koncert, film w kinie, hałas na szkolnym korytarzu podczas przerwy, szelest, darcie kartki –mogą wydawać się groźne, uniemożliwiają skupienie się, czasami powodują atak histerii, paniki, zasłanianie rękoma uszu, trzepotanie rękami, kołysanie;
  • nadwrażliwość na światło – stresująco może działać np.: światło lam jarzeniowych.

Zaburzenia w obrębie funkcjonowania wszystkich zmysłów mogą dotyczyć zarówno ich nadwrażliwości, jak i podwrażliwości; może także występować nadwrażliwość jednego zmysłu przy jednoczesnej podwrażliwośći innego. Wszystko to lub niektóre z tych objawów może uniemożliwiać dziecku z autyzmem skupienie uwagi. Otoczenie pełne bodźców, które dla zwykłego dziecka pozostają niezauważone, wydaje się wrogie i niebezpieczne, może powodować lęk i frustrację, a nawet prowadzić do zachowań agresywnych lub autoagresywnych.  Próbą uporządkowania tego świata i uczynienia go bardziej przewidywalnym jest dla dziecka podejmowanie działań rutynowych, np.: porządkowanie przedmiotów według określonej zasady.

Czytanie umysłu

Teoria umysłu to umiejętność rozpoznawania stanów umysłu innych ludzi: wiemy, co czują, czego pragną, co wiedzą. Pozawala to na to zachowanie się w różnych sytuacjach, współodczuwanie i współdziałanie z innymi. Dzięki teorii umysłu rozumiemy żarty, wiemy że gdy ktoś płacze, trzeba go pocieszyć, a także możemy się domyślić, że stajemy się celem ośmieszenia lub manipulacji. Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niestety najczęściej tego nie potrafią. Powoduje to, że często po prostu nie wiedzą, jak się zachować. Są zdezorientowane. Przestraszone, lub zachowują się nieadekwatnie do sytuacji i dziwacznie, np.: są obojętne, gdy komuś przydarzy się coś złego, bez ogródek wypowiadają komentarze wobec innych osób, nie wiedząc, że mogą je tym urazić. Z powodu zaburzeń teorii umysłu dzieci z autyzmem nie rozumieją też, że rodzice mogą nie wiedzie, z jakiego powodu one płaczą. Wiąże się z tym także brak mowy niewerbalnej – dzieci cierpiące na autyzm nie pokazują, czego chcą.

Świat za szklaną ścianą

Cechą, którą najczęściej określa się autyzm, jest osłabienie kontaktu ze światem zewnętrznym. Izolacja, zamknięcie z „Swoim świecie” niemożność porozumienia, a nawet ucieczka od wszelkich prób kontaktu są największym problemem dziecka i najbliższych mu osób. Wiele dzieci z autyzmem  w mniejszym lub większym stopniu nawiązuje kontakt z najbliższymi. Osoby z Zespołem Aspergera porozumiewają się bez większych trudności, choć często ich wypowiedzi brzmią dziwnie i nieadekwatnie do sytuacji. Bardzo elokwentne komunikaty i nieumiejętność dostosowania języka do rówieśników powodują zwiększenie dystansu miedzy dzieckiem z ZA i jego grupą rówieśniczą.

Dziecko z autyzmem lub zespołem Aspergera ma silną potrzebę bliskości, miłości, zainteresowania ze strony otoczenia, zaakceptowania go takim, jakie jest. Chce się porozumiewać, być blisko innych, bawić się, jednak mózg nie „podpowiada” mu, w jaki sposób powinno to zrobić: jak rozpocząć rozmowę, jak nawiązać kontakt, na czym polega zabawa z innymi. Jest to źródłem ogromnej frustracji i powoduje wycofanie, zamknięcie się w sobie i unikanie kontaktu.

Uczenie się

Wśród osób z autyzmem, są zarówno te, których poziom funkcji poznawczych mieści się w normie intelektualnej (a nawet ją przekracza), jak i te, którym towarzyszy upośledzenie umysłowe w różnym stopniu.

Pamiętajmy jednak o tym, że mózg jest niezwykle plastyczny – mimo uszkodzeń CUN nadal są możliwe uczenie się i rozwój.

Jest wiele czynników, które utrudniają dzieciom z autyzmem naukę, jak choćby fakt, że spontanicznie nie naśladują. Dużą przeszkodą jest problem ze skupieniem uwagi na tym, co ważne oraz dziwne zachowania i stymulacje. Z tego powodu wydaje się czasem, że dzieci te nie mają szans na podjęcie edukacji. TO NIEPRAWDA!

Odpowiednie metody nauczania i dostosowane otoczenie umożliwiają większości dzieci z autyzmem pójście do przedszkola, naukę w szkole. Dziecko z autyzmem, które nabywa nową umiejętność, odnosi wielki sukces i doświadcza satysfakcji!  

źródło: Autyzm i Zespół Aspergera. Porady lekarza rodzinnego. wyd. Literat